Om oss


Bruksvallarnas Rökeri startades 1984 av bröderna Evert och Per-Åke Näsvall. Till början röktes fisk i ett litet, timrat hus och såldes från en försäljningskur längs genomfartsvägen i Bruksvallarna. I slutet av 80-talet byggdes traktorgaraget hemma på föräldragården om till beredningslokaler och riktiga rökrum i en intilliggande byggnad byggdes. En egen butik  i centrala Funäsdalen fanns mellan 1985 och 2001. Företaget fortsatte att öka sin försäljning och 1995 stod en ny, modern anläggning klar. Den var då först i Sverige att bli EU-godkänd för både fisk- och köttproduktion . Försäljningen skedde framförallt till livsmedelsbutiker och grossister, men även på marknader och via en försäljnigsbod placerad utanför produktionslokalen.

På senare tid har det blivit allt större förfrågan efter matresor, lokalproducerad mat och gårdsbutiker. Något som vi snabbt märkte av i branchen. Vi tog till oss detta och 2012 öppnades gårdsbutiken Fjälldelikatessen Bruksvallarna, vilket snabbt blev ett populärt besöksmål i byn. 2013-2018 drevs även en delikatessbutiken i dalgången på andra sidan fjället, Fjälldelikatessen Tänndalen. Vintern 2016/2017 byggdes även ett nytt cateringkök samt ett stenugnbageri för att ännu mer utveckla försäljningen på hemmaplan.

Läs mer om Bruksvallarna här!